El Dret

Just another WordPress site

El dret i la justícia estan presents en la vida de les persones des de que neixem fins que morim. Ens identifiquem com a ciutadans i membres d’una col·lectivitat.

Branques laborals

-Civil: es discuteix discussions privades com contractes, divorcis, herències, mercantils, hipotecaris, bancaris.

-Penal: sensació de delictes, terme entre un particular i l’estat:

  • Branca de dret públic
  • Serveix per condemnar a les persones que cometen delictes: homicidis, delictes contra la salut publica, robatoris…

-Contenciós administratiu:

  • Branca del dret on la discussió es porta entre particular i un public: exemple multes.

-Laboral: procediment entre un particular i una empresa:

  • Pensions: relació entre empresa i treballador