Persones en un judici

Just another WordPress site

Jutge: És l’ únic que te autoritat per jutjar i fer executar el que sa jutjat, és a dir obliga a que es compleixi la decisió a la qual ha arribat aplicant la llei

Fiscal: Defensen la legalitat en nom de la societat. Demanen pobres al jutge i poden acusar o demanar la absolució en e judici.

Lletrats: Des de a Administració de justícia garanteixen l’ autenticitat del que passa a tribuna i vetllen pel compliment de totes les decisions dels jutges o tribunal.

Advocats: son els defensors de tots els interessos dels seus clients. Quan el seu client compareix com a víctima o perjudicat, són advocats de l’acusació.

Testimonis: Son les persones que han presenciat els fets i el seu testimoni pot ajudar per aclarir la veritat

Pèrits: són especialistes en diferents camps. Analitzen i expliquen les causes d’un fet.

Procuradors: és un professional liberal i independent, llicenciat o graduat en Dret, que coneix el funcionament dels òrgans jurisdiccionals i que garanteix la igualtat de les parts en el procés judicial, a les quals representa de manera directa, voluntària, legal i tècnica.

Acusat: Persona a la que s’ acusa de lagun delicte o culpe.

Públic: sol fan d’espectadors i poden ser recriminat per el jutge si interfereixen en el judici. Fins al punt de ser desallotjats